กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทองเพียน เพนเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายฤทธิรงค์ ชูลี
นายธนาวุฒิ พงษ์ทองเมือง
นายเกียรติศักดิ์ ภารินทร์