ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
213 หมู่ที่ 4   ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
เบอร์โทรศัพท์: 075489775 Fax: 075489775
Email: thr@thr.ac.th