โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน ในระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565