31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่